Elxis CMS Forum

International zone => Türkiye => Topic started by: ahdes on May 12, 2008, 20:05:34

Title: Dosya İzni – Yazma İzni – CHMOD
Post by: ahdes on May 12, 2008, 20:05:34
       Dosya İzinleri ya da bir başka ifadeyle Yazma İzinleri, Linux tabanlı uygulamalar ile gelen, erişim yetkilendirmesiyle ilgili bir terimdir..
       Bu yetkiyi çeşitli seviyelerde ayarlayabilir, uygulanacak dosya ya da klasör için okuma ve yazma izinlerini belirleyebilirsiniz. Aslen CHMOD olarak adlandırılan, yetki seviyelerini, farklı araçlarda “Permission” yada “Attirubes” olarak da görmeniz mümkün.
       Elxis de bu değer klasörler için 755, dosyalar için ise 644 olmalıdır.