Elxis CMS Forum

International zone => Türkiye => Topic started by: ahdes on May 11, 2008, 18:04:56

Title: Site yetki düzeyleri…
Post by: ahdes on May 11, 2008, 18:04:56
      Site/Yetki yöneticisi yolunu izleyerek bu bölüme ulaşabilirsiniz. Açılan yetki yöneticisi sayfasında mevcut yetki guruplarını ve gurup  hiyerarşileri tablosunu görebilirsiniz. Buradan yeni kullanıcı gurupları oluşturabileceğiniz gibi; mevcut kullanıcı gruplarını da yeniden düzenleyebilirsiniz.

       Bu sayfada mevcut guruplarda değişiklik yaparken ya da yeni gruplar oluştururken mutlaka ne yaptığınızdan emin olun. Burada yapılacak yanlış gruplandırma yada dikkatsizlik, yönetim paneline ulaşmasını istemediğiniz kullanıcı gruplarının panele ulaşmalarına ya da panele kısıtlı bir erişim seviyesi ile ulaşmalarını istiyorken tam yetkiyle ulaşmalarına sebep olacağından sitenizin güvenliğini tehlikeye atmış olacaktır.

       Bu noktada varsayılan grup yapısını ve özelliklerini tanımaya başlayabiliriz.
       Grup yapılandırması, önyüz (front-end) erişim seviyeleri ve yönetim paneli (back-end) erişim seviyeleri olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır.

Önyüz (front-end) erişim seviyeleri

Bu gruptaki kullanıcılar, sitenin yönetim paneline erişemezler. Tüm işlemleri sitenin ön yüzünden giriş modülü vasıtasıyla giriş yaparak üye menüsünden yaparlar.

Registered – Bu seviye site üyeliğini ifade eder.
Author – Siteye içerik gönderebilen kullanıcı seviyesini ifade eder.
Editor - Siteye içerik gönderebilen ve aynı zamanda da içerikleri düzenleyebilen kullanıcı seviyesini ifade eder.
Publisher - Siteye içerik gönderebilen, içerikleri düzenleyebilen ve aynı zamanda da içerikleri yayınlayabilen kullanıcı seviyesini ifade eder.

Yönetim paneli (back-end) erişim seviyeleri

Sitenin yönetim paneline erişebilen kullanıcı gurubudur.

Manager – Bu gurup içerik üretebilir ve sistem bilgilerine erişebilir.

İzin varilen bölümler;
•   Yardım – Genel yardım menüsü ve sistem
•   Site: Medya yöneticisis, Önizleme
•   Menü: Menü oluşturma ve düzenleme işlemleri.
•   İçerik: Bu menüdeki tüm fonksiyonlar..

Administrator – Manager gurubundaki tüm yetkilere sahip olmakla beraber, yanı sıra;
•   Site: İstatistikler, Çöp yöneticisi, Üye yöneticisi
•   Modüller, Bileşenler, Botlar: Kurma ve kaldırma işlemleri

Super Administrator

Bu gurup sitenin tüm yetkilerine sahiptir.