Ελληνικό Forum > Γλώσσες - Πολυγλωσσία

Πως τραβάμε πολυγλωσσικό περιεχόμενο;

(1/1)

michalis1984:
Χρειάζομαι βοήθεια για το πως μπορεί ένα module ή content plugin να "τραβά" πολυγλωσσικό περιεχόμενο.. Αν και έχω προσπαθήσει να δω κώδικα από άλλα Module μου φαίνεται κάπως δύσκολο να το εφαρμόσω στην πράξη.

Τραβάω μόνο την εικόνα και το caption ενός άρθρου σε ένα plugin το οποίο εκτελείτε σε θέση module άρα δεν βλέπει απευθείας το άρθρο. Άρα τα κάνω query από την database έτσι..


--- Code: --- $db = eFactory::getDB();
$sql = "SELECT ".$db->quoteId('image').",  ".$db->quoteId('caption')." FROM ".$db->quoteId('#__content')." WHERE  ".$db->quoteId('id')." = ".$article_elxis_id;
$stmt = $db->prepareLimit($sql, 0, 1);
$stmt->execute();
$data = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
--- End code ---

Μέχρι εδώ όλα καλά.. δουλεύει στα ελληνικά που είναι η βασική γλώσσα. Μετά πάμε να δούμε αν είμαστε σε άλλη γλώσσα για να μεταφράσουμε (εννοείτε έχοντας τις απαραίτητες παραμέτρους στον constructor αλλά και τα variables..


--- Code: --- if ($this->translate && ($this->lng != '')) {
$this->translateArticle($data);
}
--- End code ---


Στη συνάρτηση translateArticle όμως δεν ξέρω πως να την κάνω. Καμία βοήθεια;

Navigation

[0] Message Index

Go to full version